ไทย
94% translated

ไซโคคัตเตอร์ (พลังจิต Move)

ไซโคคัตเตอร์

พลังจิต move

About

Stats

Move duration 600 ms
Damage window 370 - 570 ms
Energy 8

IV

calc