ไทย
94% translated

ทริมเมียน - Natural (Pokémon GO)

ทริมเมียน Pokemon GO

ทริมเมียน - Natural

#676 (คาลอส)

Pokémon type

ปกติ
Vulnerable to…
ต่อสู้ deals 160% damage.
Resistant to…
ผี deals 39% damage.

Evolution

ทริมเมียน (Natural) currently has no evolutions in Pokémon GO.

About

"Trimming its fluffy fur not only makes it more elegant but also increases the swiftness of its movements."

All counter Pokémon

Section coming shortly.

Most vulnerable to ทริมเมียน - Natural

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc