ไทย
97% translated

พุงเขาใส (ปกติ Move)

พุงเขาใส

ปกติ move

Damage

Base damage
8
DPS
6.7
EPS*
8.3

PVP Damage

Base damage
5
DPS
4.2
EPS
6.7

About

Stats

Move duration 1200 ms
Damage window 950 - 1100 ms
Energy 10

IV

calc