ไทย
94% translated

พุ่งเข้าใส่ (ปกติ Move)

พุ่งเข้าใส่

ปกติ move

IV

calc