ไทย
97% translated

โวลโทลอส - Therian (Pokémon GO)

โวลโทลอส Pokemon GO

โวลโทลอส - Therian

#642 (อิชชู)

Evolution

โวลโทลอส (Therian) currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

โวลโทลอส - Therian - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny โวลโทลอส - Therian, which has the following appearance:

About

"เมื่อมันบินไปรอบ ๆ มันจะยิงสายฟาฟาดไปทั่วและทำใหเกิดไฟปา จึงเปนที่รังเกียจ"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  กัดติด 6 8 12
  โวลตเชนจ 14 13.1 10.5
  ช็อคไฟฟา Legacy 5 13.3 10
  ทำใหตกใจ Legacy 8 12.7 7.3
Main move Damage EPS DPS
  ฟาผา 100 -41.7 50
  หนึ่งแสนโวลต 80 -20 38.4
  สลัดจเวฟ 110 -31.3 34.4
  โฟกัสบลาสท 140 -28.6 40
  หมัดสายฟา Legacy 45 -18.3 30
  ผาอิฐ Legacy 40 -20.6 25
  กัดขย้ำ Legacy 70 -10.3 21.9

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to โวลโทลอส - Therian

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc