ไทย
96% translated

โฟกัสบลาสท์ (ต่อสู้ Move)

โฟกัสบลาสท์

ต่อสู้ move

IV

calc