ไทย
96% translated

ข่วน (ปกติ Move)

ข่วน

ปกติ move

IV

calc