ไทย
97% translated

จิกุซากุมะ - Galarian (Pokémon GO)

จิกุซากุมะ Pokemon GO

จิกุซากุมะ - Galarian

#263 (โฮเอ็น)

จิกุซากุมะ (Galarian) Raid Guide

จิกุซากุมะ - Galarian is currently a Boss in Tier 1 Raids and has 1,742 CP.

Defeating จิกุซากุมะ - Galarian in a Tier 1 Raid can be done solo with 1 player, and will become easier the more players you have.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

จิกุซากุมะ - Galarian - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny จิกุซากุมะ - Galarian, which has the following appearance:

About

"จิกุซากุมะเตร็ดเตรไปทุกที่อยางไมหยุดหยอนตลอดเวลา ที่มันทำเชนนี้เพราะมันอยากรูอยากเห็นมาก มันจะสนใจในสิ่งทุกสิ่งที่มันเห็น"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  พุงเขาชน 5 10 12
  พุงเขาใส 8 8.3 8
  ถลมหิน Legacy 15 7.7 11.5
Main move Damage EPS DPS
  ขุดรู 100 -10.6 21.3
  สปดสตาร 60 -17.9 25.7
  ทิ้งตัวทับ 50 -17.4 31.6
  หนึ่งแสนโวลต Legacy 80 -20 32
  ปมหญา Legacy 90 -19.2 34.6

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to จิกุซากุมะ - Galarian

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc