ไทย
97% translated

ชิโรเดซึนะ (Pokémon GO)

ชิโรเดซึนะ Pokemon GO

ชิโรเดซึนะ

#770 (อโลลา)

Standard game images

About

"เปนโปเกมอนที่นาหวาดกลัว ซึ่งจะสรางพายุทรายขึ้นมา เพื่อสกัดความเคลื่อนไหวของศัตรูแลวจึงคอยปลิดชีพ"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ชิโรเดซึนะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc