ไทย
97% translated

โวลเคเนียน (Pokémon GO)

โวลเคเนียน Pokemon GO

โวลเคเนียน

#721 (คาลอส)

Evolution

โวลเคเนียน currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

About

"มักพนไอน้ำออกมาเพื่ออำพรางตัวในหมอกทึบ อาศัยอยูในหุบเขาที่ไมมีใครลวงล้ำเขาไปถึง"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ปนฉีดน้ำ 5 10 12
  พุงเขาใส 8 8.3 6.7
  เผาใหเปนเถาถาน 29 8.7 15.1
Main move Damage EPS DPS
  สลัดจบอมบ 80 -21.7 34.8
  ไฮโดรป๊มพ 130 -30.3 47.3
  โอเวอรฮีท 160 -25 48
  พลังปฐพี 100 -13.9 27.8

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to โวลเคเนียน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc