ไทย
97% translated

มาฟอกซี (Pokémon GO)

มาฟอกซี Pokemon GO

มาฟอกซี

#655 (คาลอส)

Standard game images

มาฟอกซี - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny มาฟอกซี, which has the following appearance:

About

"เมื่อเพงมองเปลวไฟที่ลุกไหมบนปลายกิ่งไมเพื่อรวม สมาธิแลวจะมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ขวน 6 8 12
  ทาโขกหัวพลังจิต 12 9.1 13.1
  วงลอไฟ 14 9.1 15.3
Main move Damage EPS DPS
  พนไฟ 70 -22.7 38.2
  ไนโตรชารจ 70 -8.7 22.1
  เพลิงอัคคี 140 -23.8 40
  ไซโคคิเนซิส 90 -17.9 38.6
  Mystical Fire 60 -16.5 36
  บลาสทเบิรน Elite TM 110 -15.2 40

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to มาฟอกซี

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc