ไทย
94% translated

ปีกเหล็ก (โลหะ Move)

ปีกเหล็ก

โลหะ move

IV

calc