ไทย
97% translated

ปกเหล็ก (โลหะ Move)

ปกเหล็ก

โลหะ move

IV

calc