ไทย
93% translated

จะงอยสว่าน (บิน Move)

จะงอยสว่าน

บิน move

About

Stats

Move duration 2300 ms
Damage window 1700 - 2100 ms
Energy -33

IV

calc