ไทย
96% translated

เผาให้เป็นเถ้าถ่าน (ไฟ Move)

เผาให้เป็นเถ้าถ่าน

ไฟ move

Damage

Base damage
29
DPS
12.6
EPS*
8.7

PVP Damage

Base damage
15
DPS
6.5
EPS
8.7

About

Stats

Move duration 2300 ms
Damage window 500 - 2300 ms
Energy 20

IV

calc