ไทย
97% translated

นิดังกิล (Pokémon GO)

นิดังกิล Pokemon GO

นิดังกิล

#680 (คาลอส)

Pokémon type

โลหะ
ผี
Vulnerable to…
ดิน deals 160% damage.
ผี deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
ความมืด deals 160% damage.
Resistant to…
ตอสู deals 63% damage.
บิน deals 63% damage.
หิน deals 63% damage.
โลหะ deals 63% damage.
หญา deals 63% damage.
พลังจิต deals 63% damage.
น้ำแข็ง deals 63% damage.
มังกร deals 63% damage.
แฟรี่ deals 63% damage.
แมลง deals 39% damage.
ปกติ deals 24% damage.
พิษ deals 24% damage.

Standard game images

นิดังกิล - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny นิดังกิล, which has the following appearance:

About

"วิวัฒนาการจนแบงตัวกลายเปน 2 รางพูดคุยสื่อสารกัน ดวยพลังโทรจิตแลวรวมมือประสานงานกัน เขาเชือดเฉือนศัตรู"

All counter Pokémon

Most vulnerable to นิดังกิล

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc