ไทย
97% translated

หมูดาวตก (มังกร Move)

หมูดาวตก

มังกร move

Damage

Base damage
150
DPS
41.7
EPS*
-27.8

PVP Damage

Base damage
150
DPS
41.7
EPS
-18.1

About

Stats

Move duration 3600 ms
Damage window 3000 - 3500 ms
Energy -100

IV

calc