ไทย
94% translated

หมู่ดาวตก (มังกร Move)

หมู่ดาวตก

มังกร move

About

Stats

Move duration 3600 ms
Damage window 3000 - 3500 ms
Energy -100

IV

calc