ไทย
97% translated

ซุยคูน - S (Pokémon GO)

ซุยคูน Pokemon GO

ซุยคูน - S

#245 (โจโตะ)

Evolution

ซุยคูน (S) currently has no evolutions in Pokémon GO.

Forms

There are 2 different forms of ซุยคูน:

Standard game images

ซุยคูน - S - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ซุยคูน - S, which has the following appearance:

About

"ซุยคูนครอบครองพลังความโอนออนของสายน้ำบริสุทธิ์ มันวิ่งไปบนพื้นอยางออนชอย และมีพลังในการชำระลางน้ำใหสะอาดได"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  สัมผัสพิเศษ 12 10.9 10.9
  บารกเอาต 12 12.7 10.9
  เขี้ยวน้ำแข็ง 12 13.3 8
  พลังเรนลับ Elite TM 15 10 10
Main move Damage EPS DPS
  ลำแสงเยือกแข็ง 90 -15.2 27.3
  บับเบิ้ลบีม 45 -17.4 28.4
  คลื่นน้ำ 70 -15.6 26.3
  ไฮโดรป๊มพ 130 -30.3 47.3

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ซุยคูน - S

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc