ไทย
97% translated

หมัดเยือกแข็ง (น้ำแข็ง Move)

หมัดเยือกแข็ง

น้ำแข็ง move

IV

calc