ไทย
93% translated

สุสานทรายดูด (ดิน Move)

สุสานทรายดูด

ดิน move

About

Stats

Move duration 4000 ms
Damage window 1700 - 4000 ms
Energy -33

IV

calc