ไทย
97% translated

ลูกาลูกัน - Dusk (Pokémon GO)

ลูกาลูกัน Pokemon GO

ลูกาลูกัน - Dusk

#745 (อโลลา)

Standard game images

About

"แผงคอที่เปนหินมีความคมยิ่งกวามีด เศษที่แตกหัก นั้นจะถูกเอามาเปนเครื่องรางและเก็บรักษาไวอยางดี"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ลูกาลูกัน - Dusk

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc