ไทย
96% translated

ไรชู - Alola Form (Pokémon GO)

ไรชู Pokemon GO

ไรชู - Alola Form

#26 (คันโต)

Evolution

ไรชู (Alola Form) currently has no evolutions in Pokémon GO.

ไรชู (Alola Form) Raid Guide

ไรชู - Alola Form has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ไรชู - Alola Form - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ไรชู - Alola Form, which has the following appearance:

About

"เมื่อถุงเก็บไฟฟ้าของมันมีประจุไฟฟ้ามากเกินไป ไรชูจะฝังหางของมันลงในดินและคายประจุไฟฟ้า สามารถพบเห็นรอยไหม้บนดินได้ใกล้ ๆ รังของพวกมัน"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ไรชู - Alola Form

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc