ไทย
96% translated

ตีตก (หิน Move)

ตีตก

หิน move

IV

calc