ไทย
97% translated

หลอกลวง (ความมืด Move)

หลอกลวง

ความมืด move

Damage

Base damage
70
DPS
35
EPS*
-25

PVP Damage

Base damage
70
DPS
35
EPS
-22.5

About

Stats

Move duration 2000 ms
Damage window 1700 - 1900 ms
Energy -50

IV

calc