ไทย
94% translated

ร็อคบลาสท์ (หิน Move)

ร็อคบลาสท์

หิน move

IV

calc