ไทย
97% translated

หิมะถลม (น้ำแข็ง Move)

หิมะถลม

น้ำแข็ง move

IV

calc