ไทย
97% translated

ปด (ปกติ Move)

ปด

ปกติ move

IV

calc