ไทย
96% translated

ปัด (ปกติ Move)

ปัด

ปกติ move

IV

calc