ไทย
96% translated

Throwback Challenge 2020: Hoenn

Throwback Challenge 2020: Hoenn

Start

2020-05-15 13:00:00

Finish

2020-05-22 13:00:00

Throwback Challenge: Hoenn (1/9)

จับโปเกมอนประเภทหญ้า น้ำ หรือไฟ ตัว

รับรางวัล!

จับโปเกมอนประเภทหิน

รางวัล

Where do I find a Rock Pokémon?

ลิลีลา is a Rock-type Pokémon boosted by this event.

Throwback Challenge: Hoenn (2/9)

พาวเวอร์อัปโปเกมอน

ทำการขว้างได้ดี 3 ครั้ง

จับโปเกมอนประเภทต่อสู้

รางวัล

Where can I find a Fighting Pokémon?

อาซานัน and มาคุโนชิตะ are commonly found here.

Throwback Challenge: Hoenn (3/9)

ส่งของขวัญให้เพื่อน

ทำการขว้างบอลโค้งได้ดี 3 ครั้ง

จับโปเกมอนประเภทไฟฟ้า

รางวัล

Throwback Challenge: Hoenn (4/9)

ได้รับลูกอมจากการเดินกับคู่หูของคุณ

จับโปเกมอนที่ได้รับบูสต์สภาพอากาศ 3 ตัว

จับโปเกมอนประเภทไฟ

รางวัล

Throwback Challenge: Hoenn (5/9)

ทำการขว้างได้เยี่ยม 3 ครั้ง

พาวเวอร์อัปโปเกมอน 3 ครั้ง

จับโปเกมอนประเภทปกติ

รางวัล

Throwback Challenge: Hoenn (6/9)

จับโปเกมอนประเภทน้ำ ไฟฟ้า หรือแมลง

แบตเทิลกับเทรนเนอร์คนอื่น

จับโปเกมอนประเภทบิน

รางวัล

Throwback Challenge: Hoenn (7/9)

จับโปเกมอนประเภทผี

ป้อนของว่างให้คู่หูของคุณ 3 ครั้ง

จับโปเกมอนประเภทพลังจิต

รางวัล

What Psychic Pokémon are spawning?

Look out for อาซานัน, and บาเนบู.

Throwback Challenge: Hoenn (8/9)

ถ่ายภาพโปเกมอนประเภทน้ำ

วิวัฒนาการโปเกมอน

จับโปเกมอนประเภทน้ำ

รางวัล

Throwback Challenge: Hoenn (9/9)

รับรางวัล!

3,000 XP

รับรางวัล!

3,000 XP

รับรางวัล!

3,000 XP

รางวัล

IV

calc