ไทย
96% translated

ดิกดา - Alola Form (Pokémon GO)

ดิกดา Pokemon GO

ดิกดา - Alola Form

#50 (คันโต)

Pokémon type

ดิน
โลหะ
Vulnerable to…
ต่อสู้ deals 160% damage.
ดิน deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
น้ำ deals 160% damage.
Resistant to…
ปกติ deals 63% damage.
บิน deals 63% damage.
แมลง deals 63% damage.
โลหะ deals 63% damage.
พลังจิต deals 63% damage.
มังกร deals 63% damage.
แฟรี่ deals 63% damage.
หิน deals 39% damage.
ไฟฟ้า deals 39% damage.
พิษ deals 24% damage.

Standard game images

ดิกดา - Alola Form - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ดิกดา - Alola Form, which has the following appearance:

About

"ดิกดามักจะถูกเลี้ยงในฟาร์มเป็นส่วนใหญ่ เหตุผลก็คือที่ใดที่โปเกมอนนี้ขุดโพรง ดินจะร่วนซุยเหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างมาก ดินเหล่านั้นจะดีที่สุดสำหรับการเติบโตของผักที่แสนอร่อย"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ดิกดา - Alola Form

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc