ไทย
97% translated

โดคูร็อก (Pokémon GO)

โดคูร็อก Pokemon GO

โดคูร็อก

#454 (ชินโอ)

โดคูร็อก Raid Guide

โดคูร็อก has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny โดคูร็อก, which has the following appearance:

About

"กรงเล็บที่มือของมันปลอยพิษรายแรงออกมา เพียงแครอยขีดขวนก็สามารถเปนอันตรายถึงชีวิตได"

All counter Pokémon

Most vulnerable to โดคูร็อก

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc