ไทย
97% translated

คิวคอน - Alola Form (Pokémon GO)

คิวคอน Pokemon GO

คิวคอน - Alola Form

#38 (คันโต)

Standard game images

คิวคอน - Alola Form - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny คิวคอน - Alola Form, which has the following appearance:

About

"คิวคอนจะทอดแสงแหงลางรายจากดวงตาสีแดงของมันออกไปเพื่อควบคุมจิตใจของศัตรู วากันวาโปเกมอนนี้มีอายุกวาพันป"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  หลอกตี 10 10 11.1
  ผงหิมะ 6 15 7.2
  ออดออน 20 7.3 16
Main move Damage EPS DPS
  ลำแสงเยือกแข็ง 90 -15.2 32.7
  พายุหิมะ 130 -32.3 50.3
  เมจิคัลไชน 100 -14.3 34.3
  ไซโคช็อค 65 -12.2 24.1
  เวเธอรบอล 55 -20.6 41.3

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to คิวคอน - Alola Form

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc