ไทย
97% translated

แมกเน็ทบอมบ (โลหะ Move)

แมกเน็ทบอมบ

โลหะ move

Damage

Base damage
70
DPS
25
EPS*
-11.8

PVP Damage

Base damage
70
DPS
25
EPS
-16.1

About

Stats

Move duration 2800 ms
Damage window 2200 - 2600 ms
Energy -33

IV

calc