ไทย
94% translated

พาวเวอร์เจม (หิน Move)

พาวเวอร์เจม

หิน move

Damage

Base damage
80
DPS
27.6
EPS*
-17.2

PVP Damage

Base damage
80
DPS
27.6
EPS
-20.7

About

Stats

Move duration 2900 ms
Damage window 1950 - 2700 ms
Energy -50

IV

calc