ไทย
97% translated

จูโจมสามทา (ปกติ Move)

จูโจมสามทา

ปกติ move

IV

calc