ไทย
96% translated

ค้อนก้ามปู (น้ำ Move)

ค้อนก้ามปู

น้ำ move

Damage

Base damage
85
DPS
44.7
EPS*
-26.3

PVP Damage

Base damage
85
DPS
44.7
EPS
-26.3

About

Stats

Move duration 1900 ms
Damage window 1500 - 1750 ms
Energy -50

IV

calc