ไทย
97% translated

โปวาลุน - Sunny (Pokémon GO)

โปวาลุน Pokemon GO

โปวาลุน - Sunny

#351 (โฮเอ็น)

Evolution

โปวาลุน (Sunny) currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

โปวาลุน - Sunny - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny โปวาลุน - Sunny, which has the following appearance:

About

"รูปรางของโปวาลุนจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ โปเกมอนนี้มีความสามารถในการใชพลังอันมหาศาลของธรรมชาติเพื่อปกปองรางเล็ก ๆ ของมัน"

All counter Pokémon

Most vulnerable to โปวาลุน - Sunny

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc