ไทย
96% translated

อันโนน (Pokémon GO)

อันโนน Pokemon GO

อันโนน

#201 (โจโตะ)

Evolution

อันโนน currently has no evolutions in Pokémon GO.

อันโนน Raid Guide

อันโนน has previously been Raid Boss in Tier 2, Tier 2, Tier 2, Tier 2, and Tier 2 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

About

"อันโนนมีรูปร่างเหมือนตัวอักษรโบราณ ไม่มีใครรู้ว่าตัวมันหรือตัวอักษรโบราณสิ่งใดเกิดก่อนกัน ยังคงเป็นปริศนาที่อยู่ระหว่างการวิจัย"

All counter Pokémon

Most vulnerable to อันโนน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc