ไทย
94% translated

ดิ้นรน (ปกติ Move)

ดิ้นรน

ปกติ move

IV

calc