ไทย
97% translated

มีทิเออรบีม (หิน Move)

มีทิเออรบีม

หิน move

Damage

Base damage
140
DPS
73.7
EPS*
-52.6

PVP Damage

Base damage
120
DPS
63.2
EPS
-31.6

About

Stats

Move duration 1900 ms
Damage window 1000 - 1900 ms
Energy -100

IV

calc