ไทย
97% translated

หอกน้ำแข็ง (น้ำแข็ง Move)

หอกน้ำแข็ง

น้ำแข็ง move

Damage

Base damage
60
DPS
27.3
EPS*
-15

PVP Damage

Base damage
60
DPS
27.3
EPS
-18.2

About

Stats

Move duration 2200 ms
Damage window 1200 - 1800 ms
Energy -33

IV

calc