ไทย
97% translated

เตะสองครั้ง (ตอสู Move)

เตะสองครั้ง

ตอสู move

Damage

Base damage
10
DPS
10
EPS*
13

PVP Damage

Base damage
8
DPS
8
EPS
12

About

Stats

Move duration 1000 ms
Damage window 300 - 800 ms
Energy 13

IV

calc