ไทย
94% translated

ซิงโครนอยซ์ (พลังจิต Move)

ซิงโครนอยซ์

พลังจิต move

Damage

Base damage
80
DPS
30.8
EPS*
-19.2

PVP Damage

Base damage
80
DPS
30.8
EPS
-19.2

About

Stats

Move duration 2600 ms
Damage window 850 - 1600 ms
Energy -50

IV

calc