ไทย
96% translated

ฮาร์ดแพลนท์ (หญ้า Move)

ฮาร์ดแพลนท์

หญ้า move

Damage

Base damage
100
DPS
38.5
EPS*
-19.2

PVP Damage

Base damage
100
DPS
38.5
EPS
-17.3

About

Stats

Move duration 2600 ms
Damage window 2145 - 2550 ms
Energy -50

IV

calc