ไทย
93% translated

ออโรร่าบีม (น้ำแข็ง Move)

ออโรร่าบีม

น้ำแข็ง move

About

Stats

Move duration 3550 ms
Damage window 3350 - 3550 ms
Energy -50

IV

calc