ไทย
94% translated

How to defeat ธันเดอร์

Guide to defeating ธันเดอร์

Legendary Pokémon ธันเดอร์ is the third flying Pokémon to be released, only available through raids until Monday 14 August 2017.
ธันเดอร์
ไฟฟ้า
บิน

Strongest attacking Pokémon against ธันเดอร์

List of the best attackers with all movesets

แลนโดลอส   หินผาถล่ม   ศิลาพิฆาต 100%
แลนโดลอส   สัมผัสพิเศษ   ผาทลาย 85%
แลนโดลอส   หินผาถล่ม   แผ่นดินไหว 81%
แลนโดลอส   สัมผัสพิเศษ   ศิลาพิฆาต 77%
แลนโดลอส   หินผาถล่ม   พลังสุดขีด 76%
แลนโดลอส   หินผาถล่ม   ปรับพื้นราบ 76%
แลนโดลอส   สัมผัสพิเศษ   อารมณ์เดือดพล่าน 67%
แอบโซล   บาร์กเอาต์   เอาคืน 66%
แอบโซล   บาร์กเอาต์   เอาคืน 66%
แลนโดลอส   มัดช็อต   ศิลาพิฆาต 64%
แอบโซล   ไซโคคัตเตอร์   เอาคืน 57%
แอบโซล   ไซโคคัตเตอร์   เอาคืน 57%
View more »

IV

calc