ไทย
96% translated

ตะบองกระดูก (ดิน Move)

ตะบองกระดูก

ดิน move

Damage

Base damage
40
DPS
25
EPS*
-20.6

PVP Damage

Base damage
40
DPS
25
EPS
-21.9

About

Stats

Move duration 1600 ms
Damage window 1000 - 1400 ms
Energy -33

IV

calc