ไทย
97% translated

เรียกลม (บิน Move)

เรียกลม

บิน move

Damage

Base damage
25
DPS
12.5
EPS*
10

PVP Damage

Base damage
16
DPS
8
EPS
6

About

Stats

Move duration 2000 ms
Damage window 900 - 2000 ms
Energy 20

IV

calc