ไทย
96% translated

เทคโนบัสเตอร์ (ปกติ Move)

เทคโนบัสเตอร์

ปกติ move

Damage

Base damage
120
DPS
60
EPS*
-50

PVP Damage

Base damage
120
DPS
60
EPS
-27.5

About

Stats

Move duration 2000 ms
Damage window 1600 - 2000 ms
Energy -100

IV

calc