ไทย
96% translated

ดาบศักดิ์สิทธิ์ (ต่อสู้ Move)

ดาบศักดิ์สิทธิ์

ต่อสู้ move

Damage

Base damage
55
DPS
45.8
EPS*
-27.5

PVP Damage

Base damage
60
DPS
50
EPS
-29.2

About

Stats

Move duration 1200 ms
Damage window 500 - 1000 ms
Energy -33

IV

calc