ไทย
97% translated

เขาสวาน (ปกติ Move)

เขาสวาน

ปกติ move

Damage

Base damage
9000
DPS
4736.8
EPS*
-13.2

PVP Damage

Base damage
0
DPS
0
EPS
0

About

Stats

Move duration 1900 ms
Damage window 500 - 1500 ms
Energy -25

IV

calc