ไทย
96% translated

น้ำโคลน (น้ำ Move)

น้ำโคลน

น้ำ move

Damage

Base damage
50
DPS
22.7
EPS*
-15

PVP Damage

Base damage
35
DPS
15.9
EPS
-15.9

About

Stats

Move duration 2200 ms
Damage window 1200 - 1900 ms
Energy -33

IV

calc