ไทย
96% translated

ดูดเลือด (แมลง Move)

ดูดเลือด

แมลง move

Damage

Base damage
0
DPS
0
EPS*
0

PVP Damage

Base damage
0
DPS
0
EPS
0

About

Stats

Move duration 2500 ms
Damage window 1150 - 1400 ms
Energy 0

IV

calc